Välkommen till en Kulturafton!

Kulturafton är ett initiativ avsett att skapa en ökad gemenskap kring alla former av lokal kultur i Åfors och andra orter i Glasriket.

PROGRAM

En Kulturafton kan antingen ha ett bestämt tema som musik, poesi, berättelser, konst, teater, dans, film, filosofiska samtal mm. Den kan också vara en allmän Kulturafton och innehålla flera av dessa teman beroende på vilka som dyker upp under kvällen.

FACEBOOK

Säsongens program finns på Facebook och kompletteras med aktuellt innehåll vartefter, men även om en Kulturaftons innehåll inte är specificerat så kommer det ändå alltid att ha inslag av musik och/eller poesi samt att de kulturarbetare som närvarar berättar lite om sig själva och sina verksamheter.

ALLA BIDRAR

En Kulturafton är kostnadsfri eftersom den bygger på att alla bidrar på ett eller annat sätt. Antingen med sitt kulturutövande, sin lokal och/eller värdskap, genom att ta med dryck eller tilltugg, genom långväga transport av sig själv och andra, genom hjälp med städ och disk, marknadsföring, dokumentation eller presskontakter. (Om man hellre vill bidra ekonomiskt kan man ge en valfri donation till den som arrangerar eller framför något vid varje tillfälle.)

VAR OCH NÄR?

Lokalen för en Kulturafton kan variera men till att börja med är vi hos Lennart Hallström på Glasbruksvägen 57 i Åfors varje onsdagkväll klockan 19 till ca 21. (Ibland kan Kulturaftonen förlängas till efter kl 21 om många önskar det.) Parkering finns på baksidan av huset och längs med uppfarten eller gatan. Det bjuds på te av alla tänkbara sorter. Deltagarantalet är begränsat till cirka 10-12 st pga lokalens storlek. Telefon 070-725 42 63 och epost info@kulturafton.info

ANMÄLAN?

Du kan dyka upp oanmäld eller anmäla dig på den aktuella Kulturaftonens evenemangssida på Facebook där du även kan läsa om kvällens innehåll och se vilka andra som anmält sig. När det är fullt så är det fullt och då får du komma en annan gång istället. (Du kan förstås chansa på att någon som anmält sig får förhinder.)

EGEN KULTURAFTON

Förhoppningen är att allt fler människor ska ta egna initiativ till att arrangera en opretentiös Kulturafton i sina hem eller annan lokal utan några större kostnader. Ambitionen är att man på sikt ska kunna finna en Kulturafton varje kväll i veckan någonstans i bygden.

VÄLKOMMEN!

Du är precis lika välkommen som utövande kulturarbetare eller som enbart publik under en Kulturafton!